Arbeidsjakker

 For yrkesgrupper som ferdes der det er trafikk er det påbudt å bruke vernetøy som gjør brukeren godt synlig - både dag og natt. ISO20471 godkjent synlighetstøy bidrar til å forebygge ulykker og gjøre arbeidsdagen sikker. Aktuelle brukere er:
- entreprenører
- bygg- og anlegg
- service og vedlikehold langs vei, bane, havner, flyplasser
- sjåfører, lagermedarbeidere
Vi tilbyr en omfattende kolleksjon av jakker i toppkvalitet med høy synlighet samt verkstedsserie..