Om Oss

WorkWear Outlet er et nytt konsept, stiftet for å dekke et behov som inntil i dag har manglet i arbeidsklær bransjen. Konseptet er enkelt og går ut på følgende: Levere arbeidstøy med kjente merkevarer til lavest mulig pris, også med logo. Kundegruppen er bedrifter, lag og foreninger i Norge.

WorkWear Outlet er et lite, effektivt og løsningsorientert selskap med sunn økonomi.

Vi benytter kun kjente, seriøse underleverandører som kan dokumentere kvalitet og seriøsitet og som fortrinnsvis har vært lenge på markedet.

CE godkjent/sertifiserte produkter

72 EN20471 MEGET GODT SYNBART VERNETØY

Produktene er testet og sertifisert iht. EN ISO 20471:2013 (high visibility clothing). Denne standarden setter krav til vernetøy som benyttes i høy-risiko trafikkerte områder både i mørke og lyse. Kravene omfatter bakgrunnsmateriale som skal ha en fluoriserende effekt (neon-farger) og som skal gjøre brukeren godt synlig i forhold til omgivelsene i dagslys. Den setter også krav til reflekser som skal gjøre brukeren synlig i mørke, når refleksene blir belyst av hovedlysene fra et kjøretøy. Standarden spesifiserer krav til minimumsareal av stoff og reflekser, størrelse og design;

Minimumsareal i m2:

(både forside og bakside av plagget måles):

Kl. 3 Kl. 2 Kl. 1

Bakgrunnsmaterial 0,80 0,50 0,14

Refleksmaterial 0,20 0,13 0,10

Produkter og/eller vaskelapp inneholder et vest-piktogram med et tall plassert til høyre. Dette tallet angir beskyttelsesklasse for plagget etter tabellen ovenfor. Høyeste beskyttelsesklasse for plagg er klasse 3. Når flere produkter benyttes samtidig kan en høyere beskyttelsesklasse oppnås. Produktene blir klassifisert basert på minste tilgjengelige størrelse. Husk at logoer etc. som settes på plaggene ofte vil redusere arealet av bakgrunnsmateriale.